Pet Services

Όροι και προϋποθέσεις

Ι) Ποιοι είμαστε και σε ποιους απευθυνόμαστε

Η PetServices.gr είναι μία διαδικτυακή εφαρμογή / πλατφόρμα με βασικό αντικείμενο την φροντίδα κατοικίδιων ζώων. Η εφαρμογή χρησιμεύει για την καλύτερη δυνατή ενημέρωση και αναζήτηση των χρηστών, ώστε να μπορέσουν να επιλέξουν και να εμπιστευτούν το κατάλληλο άτομο (PetSitter) για να φροντίσει το κατοικίδιο τους ή να το βγάλει βόλτα.

Μέσω της πλατφόρμας ο Χρήστης θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει τον PetSitter που επιθυμεί και να τον «επισκεφτεί» διαδικτυακά βλέπονταςτο προφίλ του και τις υπηρεσίες που παρέχει. Επίσης θα έχει τη δυνατότητα να δει για τον εκάστοτε PetSitter σχόλια και βαθμολογίες από άλλους Χρήστες ώστε να έχει πλήρη εικόνα για τον PetSitter που επιθυμεί να επιλέξει.

Η σχέση που δημιουργείται μεταξύ Χρήστη και PetSitter είναι ευθεία σχέση μεταξύ τους και ουδεμία ευθύνη φέρει η πλατφόρμα για την συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ των δύο μερών. Επίσης η πλατφόρμα δεν φέρει καμία ευθύνη για την συμπεριφορά των χρηστών, των PetSitter και των ζώων ή οποιουδήποτε άλλου κάνει χρήση της πλατφόρμας και αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης.

ΙΙ) Προϋποθέσεις χρήσης της πλατφόρμας

α) Για τους Χρήστες

Η πλατφόρμα προσφέρεται αποκλειστικά και μόνο για χρήση από Χρήστες που είναι κηδεμόνες κατοικίδιων ζώων και οι οποίοι έχουν την υποχρέωση να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό (προφίλ) στην πλατφόρμα με τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν.

Βασική προϋπόθεση είναι η πιστοποίηση ταυτότητας του Χρήστη, να αποδεικνύει δηλαδή ότι είναι κηδεμόνας του κατοικίδιου, για τον λόγο αυτό απαιτείται φωτοτυπία της ταυτότητάς του, ή του εκπροσώπου αυτού, και το κατοικίδιο να πληροί τις προϋποθέσεις για φιλοξενία, σύμφωνα με τον Νόμο 4039/2012, να έχει βιβλιάριο υγείας, (ιδιαίτερα στην περίπτωση του σκύλου απαιτείται επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας στον εκάστοτε PetSitter, ώστε να αποδεικνύεται ότι έχει κάνει το ετήσιο αντιλυσσικό εμβόλιο) και να μην είναι άγριο ή επικίνδυνο για τον PetSitter που θα το φιλοξενήσει ή που θα το βγάλει βόλτα.

Ο Χρήστης έχει την υποχρέωση να παρέχει στον PetSitter την τροφή του κατοικίδιου, την φαρμακευτική αγωγή που ενδεχομένως να ακολουθεί ή οποιοδήποτε άλλο σκεύασμα καθώς και οδηγίες για την ποσότητα τροφής, δοσολογία φαρμακευτικής αγωγής που είναι απαραίτητη για την φροντίδα του κατοικίδιου. Επίσης ο χρήστης οφείλει να χορηγεί στον PetSitter όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ που απαιτούνται για αυτό (παιχνίδια, φίμωτρο κλπ.).

Στην περίπτωση που ο Χρήστης δεν πληροί την ως άνω υποχρέωση θα επιβαρύνεται με επιπλέον χρέωση για την τροφή, την φαρμακευτική αγωγή ή οποιοδήποτε άλλο σκεύασμα. Ο PetSitter έχει το δικαίωμα να μην δεχτεί το κατοικίδιο αν δεν συμμορφωθεί ο Χρήστης στην υποχρέωση της αγωγής ή της εντελώς εξειδικευμένης τροφής και σε αυτή την περίπτωση ο Χρήστης επιβαρύνεται με μέρος της κράτησης αναλογικά με τις μέρες, ώρες φιλοξενίας-φύλαξης.

β) Για τους PetSitters

Ο PetSitter έχει την υποχρέωση να πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις, υγιεινής και φιλοξενίας, προκειμένου να μπορεί να φιλοξενήσει, να φυλάξει ή να βγάλει βόλτα τα κατοικίδια που του εμπιστεύονται οι Χρήστες.

Ο PetSitter έχει αρχικά την υποχρέωση να δημιουργήσει ένα λογαριασμό (προφίλ) με τα στοιχεία του τα οποία θα πιστοποιούνται από την ταυτότητα του και το ΑΦΜ του. Στο προφίλ του θα πρέπει να γνωστοποιεί στην πλατφόρμα ποια κατοικίδια (σκύλος, γάτα, ψάρι, χελώνα, κουνέλι, πτηνά κ.α.) δύναται να κρατήσει, ποια υπηρεσία δύναται να προσφέρει (φύλαξη/βόλτα), ότι πληροί τις βασικές προϋποθέσεις για την ασφάλεια του κατοικίδιου και γενικά οποιαδήποτε πληροφορία είναι χρήσιμη για την περίπτωση (για παράδειγμα αν είναι και ο ίδιος κηδεμόνας κατοικίδιου διότι ορισμένα κατοικίδια δεν μπορούν να συνυπάρξουν με άλλα).

Ρητά συμφωνείται ότι δεν επιτρέπεται η φιλοξενία πάνω από δύο ομοίων κατοικίδιων από τον ίδιο PetSitter.

Για τις εν λόγω προϋποθέσεις ουδεμία ευθύνη φέρει η πλατφόρμα πλην όμως ο PetSitter πρέπει να τις γνωστοποιεί.

ΙΙΙ) Κρατήσεις και Οικονομικοί Όροι

α) Για τους Χρήστες

Ο Χρήστης καλείται να επιλέξει τον PetSitter που θεωρεί κατάλληλο για την υπηρεσία που τον χρειάζεται, είτε είναι φιλοξενία, είτε φύλαξη, είτε βόλτα.

Ο Χρήστης σε κάθε κράτηση που πραγματοποιεί οφείλει να γνωρίζει ότι η πλατφόρμα θα επιβαρύνει την κάθε συναλλαγή με ποσοστό 10% της τιμής που έχει ορίσει ο PetSitter. Στη συνέχεια αφού ο PetSitter αποδεχτεί την κράτηση καταβάλλεται από τον Χρήστη το ζητηθέν ποσό και αφού κρατηθεί το ποσοστό προμήθειας της υπηρεσίας ύψους 10%, θα καταβάλλεται το ποσό στον PetSitter, μια μέρα μετά το τέλος της κράτησης.

Σε περίπτωση που η κράτηση δεν προχωρήσει μέσα σε 12 ώρες (που έχει ο PetSitter στην διάθεσή του για να αποδεχτεί ή όχι την κράτηση όταν πρόκειται για κράτηση που αφορά άμεση ημερομηνία) ή 24 ώρες (που έχει ο PetSitter στην διάθεσή του για να αποδεχτεί ή όχι την κράτηση όταν πρόκειται για κράτηση που ναι μεν γίνεται την συγκεκριμένη στιγμή αλλά για μελλοντική παροχή υπηρεσιών) ο Χρήστης ουδεμία υποχρέωση έχει να καταβάλλει το ποσό που απαιτείται για την κράτηση.

Για οποιαδήποτε αλλαγή στην προμήθεια από την πλατφόρμα και τα δύο μέρη ήτοι ο Χρήστης και ο PetSitter θα ενημερώνονται μέσω της πλατφόρμας.

Δεσποζόμενα ζώα τα οποία εγκαταλείπονται στους PetSitter πέραν των συμφωνηθέντων ημερών, και ιδιοκτήτες μη ερχόμενοι σε επικοινωνία με τον PetSitter ή με την PetServices.gr, θα θεωρούνται ΑΔΕΣΠΟΤΑ.

Στην ανωτέρω περίπτωση θα είμαστε υποχρεωμένοι αμέσως να φροντίζουμε με κάθε νόμιμο τρόπο τη διαχείριση του ζώου καλώντας την φιλοζωική της περιοχής στην οποία βρίσκεται ο PetSitter, διατηρώντας κάθε νόμιμο δικαίωμά μας έναντι του εγκαταλείποντας για τυχών επιπλέον έξοδα ή αμοιβές.

β) Για τους PetSitters

Ο PetSitter ορίζει την τιμή που επιθυμεί ανάλογα με την υπηρεσία που παρέχει φιλοξενία, φύλαξη ή βόλτα εντός των εξαρχής συμφωνηθέντων πλαισίων.

Ο PetSitter σε κάθε κράτηση που αποδέχεται οφείλει να γνωρίζει ότι η πλατφόρμα θα παρακρατεί από την κάθε συναλλαγή ένα επιπλέον ποσοστό 10% της τιμής που έχει ορίσει. Στη συνέχεια αφού ο PetSitter αποδεχτεί την κράτηση καταβάλλεται από τον Χρήστη το ζητηθέν ποσό και αφού κρατηθεί το ποσοστό προμήθειας της υπηρεσίας ύψους 10%, θα καταβάλλεται το ποσό στον PetSitter, μια μέρα μετά το τέλος της κράτησης.

Ο PetSitter έχει στην διάθεσή του 12 ώρες για να αποδεχτεί ή όχι την κράτηση όταν πρόκειται για κράτηση που αφορά άμεση ημερομηνία και 48 ώρες όταν πρόκειται για κράτηση που ναι μεν γίνεται την συγκεκριμένη χρονική στιγμή αλλά αφορά μελλοντική παροχή υπηρεσιών (δηλ. γίνεται κράτηση σήμερα για 2 μήνες μετά).

ΙV) Πολιτική Ακυρώσεων

α) Ακύρωση από τον Χρήστη

Ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει μία από τις ακόλουθες πολιτικές ακύρωσης λαμβάνοντας υπόψη την διαβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών (φιλοξενία, φύλαξη, βόλτα). Συγκεκριμένα:

  • Ο Χρήστης λαμβάνει πλήρη επιστροφή χρημάτων εάν ακυρώσει την κράτηση έως και 15 ημέρες πριν από την έναρξη της υπηρεσίας.
  • Εάν ο Χρήστης ακυρώσει μετά την 15η ημέρα πριν από την έναρξη της διαμονής, θα λάβει επιστροφή χρημάτων 70% για τις ακυρωμένες ημέρες.

Τα ως άνω αφορούν όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

β) Ακύρωση από τον PetSitter

Οι ακυρώσεις από τον PetSitter λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και ενδέχεται να οδηγήσουν σε έλεγχο λογαριασμού, προσωρινή αναστολή και ενδεχομένως τερματισμό της πρόσβασής τους στην πλατφόρμα. Ο PetSitter αναμένεται να δεχθεί μόνο τις κρατήσεις που έχει δεσμευτεί να ολοκληρώσει. Η πλατφόρμα κατανοεί την ανάγκη εξαιρέσεων όταν προκύπτουν ελαφρυντικές περιστάσεις. Παραδείγματα αυτού του είδους περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το θάνατο ενός άμεσου συγγενή, φυσικής καταστροφής ή κάποιου άλλου καταστροφικού γεγονότος που τον κάνει να μην μπορεί να παρέχει την εν λόγω υπηρεσία.

Σε κάθε περίπτωση η PetServices.gr διατηρεί το δικαίωμα της προμήθειας ύψους 10%.

V) Περιορισμός Ευθύνης

Όπως έχει αναφερθεί ανωτέρω η σχέση μεταξύ του Χρήστη και του PetSitter είναι μια ευθεία σχέση μεταξύ τους και ουδεμία ευθύνη φέρει η PetServices.gr.

Ο PetSitter από την στιγμή που συμφωνεί να παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας και φροντίδας κατοικίδιων ζώων στον χώρο του, αναλαμβάνει ρητά τον κίνδυνο για τυχόν ζημιές, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών στην ιδιοκτησία του ή σωματικών βλαβών, που ο ίδιος ή κάποιος άλλος στην κατοικία του μπορεί να υποστεί. Είναι αποκλειστική ευθύνη των PetSitter να πάρουν αποφάσεις που είναι προς το καλύτερο συμφέρον των ίδιων και των κατοικίδιων ζώων. Ουδεμία ευθύνη φέρει η πλατφόρμα για οποιαδήποτε ζημιά ή τραυματισμό του PetSitter και του κατοικίδιου.

Ως PetSitter, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η πλατφόρμα καθώς και ο κηδεμόνας του φιλοξενούμενου κατοικίδιου δεν έχουν καμία ευθύνη να σας αποζημιώσουν για οποιαδήποτε υλική ζημιά μπορεί να προκαλέσει το φιλοξενούμενο κατοικίδιο στην περιουσία σας (του PetSitter ) και συμφωνείτε ότι δεν θα απαιτηθεί, σε περίπτωση υλικής ζημίας από το ζώο, οποιαδήποτε αποζημίωση από την πλατφόρμα ή και τον κηδεμόνα του φιλοξενούμενου κατοικίδιου.

Σε περίπτωση ασθένειας του κατοικίδιου κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας, ο κηδεμόνας ή κάποιος που θα εξουσιοδοτήσει ο κηδεμόνας του οφείλει να παραλάβει το κατοικίδιό του αμέσως, ευθυνόμενος ο ίδιος. Η πλατφόρμα δε φέρει καμία ευθύνη έναντι αυτού σε περίπτωση που δεν παραλάβει ή βραδύνει να παραλάβει το κατοικίδιό του.

Εάν τα παραπάνω για κάποιο λόγο δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν θα καταβάλουμε πάλι κάθε προσπάθεια να προσφέρουμε τις πρώτες βοήθειες στο κατοικίδιό σας, από τον διαθέσιμο κτηνίατρο.

Η PetServices.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού ή θανάτου του κατοικίδιου.

VI) Αρμοδιότητα Δικαστηρίων

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση επίλυση διαφοράς που ανακύψει σε σχέση με τους παρόντες όρους αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

VII) Πνευματικά Δικαιώματα

Όλο το υλικό στον Ιστότοπο ανήκει στην πλατφόρμα ή τους αδειούχους της πλατφόρμας. Προστατεύεται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκει αποκλειστικά στην PetServices.gr ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθεται δε στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα στοιχεία, εκτός εάν σας δίνουμε γραπτή άδεια να το κάνετε.

Τα εμπορικά σήματα, οι εικόνες, το όνομα και το λογότυπο PetServices.gr ανήκουν στην PetServices.gr. Οποιαδήποτε άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσίας, λογότυπα ή / και εμπορικές ονομασίες που εμφανίζονται στον Ιστότοπο αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Συμφωνείτε ότι αναγνωρίζετε τα δικαιώματα της PetServices.gr και των αντίστοιχων τρίτων σε αυτά τα σήματα. Δεν μπορείτε να αντιγράψετε ή να χρησιμοποιήσετε κανένα από αυτά τα σήματα, λογότυπα ή εμπορικά ονόματα χωρίς τη γραπτή άδεια του κατόχου.

VIIΙ) Ιδιοκτησία και Χρήση

Η PetServices.gr διατηρεί την κυριότητα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της και δεν έχετε κανένα δικαίωμα στην πνευματική ιδιοκτησία και τα δικαιώματά της. Εκτός από το βαθμό που πραγματικά διαβάζετε υλικό στον Ιστότοπο καθώς χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες (ή κατεβάζετε ή εκτυπώνετε τέτοιο υλικό για προσωπική σας αναφορά), δεν έχετε κανένα δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε, να αντιγράψετε, να εμφανίσετε, να εκτελέσετε, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα, να μεταδώσετε ή εκχωρήσετε άδεια από στοιχεία ή περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στον Ιστότοπο, εκτός από το Περιεχόμενο χρήστη που δημιουργείται. Συμφωνείτε ότι θα έχουμε διαρκές δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε και να ενσωματώσουμε στην πλατφόρμα της PetServices.gr τυχόν σχόλια ή προτάσεις για βελτίωση που μας παρέχετε σχετικά με την πλατφόρμα, χωρίς καμία υποχρέωση αποζημίωσης.

Εκτός από τη μη αποκλειστική άδεια που παρέχεται στην PetServices.gr σχετικά με το Περιεχόμενο χρήστη, η PetServices.gr δεν θα αποκτήσει δικαίωμα ιδιοκτησίας στο Περιεχόμενο χρήστη που δημοσιεύετε.

Η PetServices.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο δικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιροποίησή τους.

Η PetServices.gr δεν φέρει οποιαδήποτε υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες, και είναι διαθέσιμες από το σύστημά της. Η χρήση κάθε μεταδιδόμενης από την πλατφόρμα μας πληροφορίας γίνεται με αποκλειστική δική σας ευθύνη.

Η PetServices.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω της πλατφόρμας.